GRAFICKÝ DIZAJN


Grafický dizajn a kompletné grafické spracovanie.

Naša GRAFICKÁ časť fullservisovej reklamnej agentúry pozostáva z rozmanitosti „človečenstva“ , ktoré vždy zabezpečí skvelé kreatívne grafické nápady a riešenia.

Svojim klientom ponúkame komplexné riešenia v oblasti grafického dizajnu.

Bohaté skúsenosti a dlhoročnú prax s grafickým dizajnom uplatňujeme pri navrhovaní :

- FIREMNEJ IDENTITY - tvorba značky , loga , dizajn manuálu ( použivanie loga a jeho aplikácie ), vizitiek, hlavičkových papierov,....

- PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV –letáky, broźúry, katalógy, knihy,plagáty, bilbordy, kalendáre, informačné tabule,.....

- VÝROČNÝCH SPRÁV

- INZERCIÍ

- OBALOV

- WEB STRÁNOK

Pri komplexnom grafickom spracovaní kladieme dôraz na funkčnosť, prehľadnosť a ústretovosť požiadaviek klienta!

- Logo, Design manuál – používanie loga a jeho aplikácie – vizitky, hl.papiere, obálky, pečiatky, ...

Vytvorili sme desiatky lôg a dizajn manuálov pre naše i zahraničné spoločnosti ako napríklad :

- VIZUÁLY spoločností a ich produktov – využitie GRAFICKÉHO DIZAJNU vo firemných a produktových reklamných kampaniach-prezentáciach

- PROPAGAČNÉ MATERIÁLY – využili sme plnou mierou grafický dizajn na vytvorenie veľkého množstva letákov, plagátov, pozvánok, samolepiek, katalógov, obalov, brožúr, Kníh, kalendárov

- VÝROČNÉ SPRÁVY

- INZERCIE – propagácia firmy , produktu či akcie v printových médiách býva často málo efektívna.

Vy však môžete túto efektivitu zvýšiť zaujímavým nápadom a grafickým spracovaním

Vášho inzerátu. Vašou prioritou by mal byť grafický návrh spolu so správnym výberom Printového média,

umiestnenia inzercie a správnym načasovaním.

- OBALY – vytvorili sme množstvo grafických návrhov a konštrukčných riešení obalov pre produkty potravinárskeho,

farmaceutického a spotrebného priemyslu.

- Interiérová a exteriérová reklama